Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 czerwca 2022 roku, o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy _ Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 145/U1, we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF