POSTĘP CYWILIZACYJNY

oprócz dobrodziejstw niesie ze sobą wiele zagrożeń ekologicznych. Istniejemy po to by likwidować te zagrożenia i przeciwdziałać ich powstawaniu.

CO MOŻEMY DLA CIEBIE ZROBIĆ?

Budujemy wartości przedsiębiorstw w branży ochrony środowiska. Działamy na rzecz zrównoważonego rozwoju i postępu technologicznego. Zajmujemy się przetwarzaniem odpadów.

OCHRONA ŚRODOWISKA

Kształtujemy i rozwiązujemy problemy środowiskowe. Sprawdź, jak możesz chronić środowisko

ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW

Ponowne wykorzystanie wytwarzanych odpadów przemysłowych to nasza specjalność. Skorzystaj.

REKULTYWACJA TERENÓW

Przywracamy terenom wartości użytkowe. Projektujemy i zapewniamy obsługę formalno-prawną.

DLACZEGO GEOTRANS ?

Jesteśmy firmą działającą na rynku ochrony środowiska w segmencie zagospodarowania odpadów poprocesowych.

Swoją działalność opieramy na trzech filarach. Należą do nich:

 • obsługa przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych, komunalnych osadów ściekowych oraz innych odpadów powstających w oczyszczalniach ścieków,
 • obsługa elektrociepłowni w ramach odbioru odpadów powstałych w wyniku spalania paliw np. popiołów, żużli (UPS),
 • realizacja rekultywacji terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów.

Każdego roku:

 • odbieramy i zagospodarowujemy ok. 200 tys. mg odpadów rocznie od ponad 70 klientów,
 • rekultywujemy ponad 20 ha terenów stanowiących składowiska odpadów.

Jesteśmy transparentni, czego dowodem jest obecność na rynku ASO GPW.

Dysponujemy decyzjami administracyjnymi, w tym:

 • decyzje w zakresie transportu odpadów, 261 kodów odpadów,
 • decyzja w zakresie zbierania odpadów, 131 kodów odpadów,
 • decyzje w zakresie odzysku odpadów w procesie R5 oraz R3.

Naszymi atutami są:

 • bogata flota transportowa,
 • duże grono gospodarstw rolnych,
 • szerokie zaplecze sprzętowe,
 • wsparcie merytoryczne – współpraca m.in. z Politechniką Wrocławską,
 • potencjał techniczny.

ZOBACZ NASZE CERTYFIKATY

OSTANIE NA BLOGU

Warto przeczytać naszego bloga.