Akcje – Geotrans S.A.

Notowania

Spółka

GTS

Cena akcji

7,5800 zł

Zmiana [%]

4,99%

Historia operacji

Rok wypłaty
Dywidenda razem [PLN]
Dywidenda/Akcja [PLN]
Dzień ustalenia prawa do dywidendy
Data WZA
Rok obrotowy
2020
4 000 000,00 zł
0,80 zł
19.06.2020
12.06.2020
2019
2019
1 000 000,00 zł
0,20 zł
15.07.2019
27.06.2019
2018
2017
500 000,00 zł
0,10 zł
17.07.2017
27.06.2017
2016
2016
1 000 000,00 zł
0,20 zł
07.07.2016
30.06.2016
2015
Rok wypłaty
Koszt wykupu akcji [PLN]
Libczba akcji nabytych
Średnia cena za akację [PLN]
% nabytych akcji w kapitale
2020
1 918 000,00
54.800
35,00 zł
1,10%

Animator rynku

logo_bdm

Dom Maklerski BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała

+48 33 812-84-40
+48 33 812-84-42
bdm@bdm.com.pl
www.bdm.com.pl