Władze spółki – Geotrans S.A.

Rada nadzorcza

Tomasz Maślanka Członek Rady Nadzorczej

Jolanta Maślanka Członek Rady Nadzorczej

Małgorzata Weremczuk Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Knigawka Członek Rady Nadzorczej

Tomasz Styrcula Członek Rady Nadzorczej