Władze spółki – Geotrans S.A.

Rada nadzorcza

Tomasz Maślanka Członek Rady Nadzorczej
Magister ekonomii, absolwent kierunku Finanse i Bankowość na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Ukończył także studia na prestiżowym, anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance, organizowanym przez prof. Krzysztofa Jajugę. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego, gdzie był członkiem Zespołu Rynku Nieruchomości w Departamencie Analiz Makroekonomicznych i Statystycznych oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim, gdzie był odpowiedzialny za selekcję, analizę, wycenę i przygotowanie spółek planujących debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych. Od 2003 roku pełni funkcję konsultanta w firmie Invest Lokum, dokonującej transakcji na własny rachunek na rynku nieruchomości. Od kwietnia 2008 roku do marca 2014 roku współwłaściciel i Partner Zarządzający spółki Certus Capital. Od marca 2014 do kwietnia 2015 roku Prezes Zarządu Geotrans SA. Od kwietnia 2014 roku Prezes oraz właściciel Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o. Posiada Licencję Maklera Papierów Wartościowych nr 2136 oraz Certyfikowanego Doradcy ASO.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Jolanta Maślanka Członek Rady Nadzorczej
Posiada wykształcenie wyższe magisterskie uzyskane na Wyższej Szkole Handlowej. Posiada szerokie doświadczenie zawodowe zdobyte uzyskane poprzez wieloletnie prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Małgorzata Weremczuk Członek Rady Nadzorczej
Posiada przeszło 30-letnią praktykę w zakresie prowadzenia biznesu, głównie w obszarze handlu detalicznego oraz hurtowego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w ramach prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości.

Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności.

Andrzej Knigawka Członek Rady Nadzorczej
Absolwent Szkoły Głównej Handlowej, kierunek Finanse i Bankowość, który ukończył z tytułem magistra nauk ekonomicznych. Posiada szerokie doświadczenie na rynku kapitałowym uzyskane na menedżerskich stanowiskach we wiodących międzynarodowych domach maklerskich, funduszu private equity i towarzystwie funduszy inwestycyjnych. Udokumentowane osiągnięcia w świadczeniu usług dla spółek publicznych i prywatnych oraz zarządów i akcjonariuszy tychże spółek w zakresie m.in.: wycen przedsiębiorstw, debiutów giełdowych, pozyskania kapitału, plasowania akcji i relacji inwestorskich. Pozyskał szereg transakcji IPO, SPO, ABB i podziału przedsiębiorstwa. Wielokrotnie wyróżniony w rankingach takich instytucji jak Extel, Institutional Investors, Gazeta Giełdy Parkiet i analizy.pl.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.

Adrian Grzesiak Członek Rady Nadzorczej
Przedsiębiorca, absolwent Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu i Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Posiada osiągniecia w świadczeniu usług dla spółek kapitałowych w zakresie m.in.: zarządzania, wycen przedsiębiorstw oraz pozyskania kapitału. Dyrektor finansowy w dużych spółkach produkcyjnych.

Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności.