Kalendarium inwestora – Geotrans S.A.

Data publikacji:

Data publikacji Tytuł
26/01/2024 4. Raport kwartalny za III kwartał 2024 roku – 8 listopada 2024 r.
3. Raport kwartalny za II kwartał 2024 roku – 9 sierpnia 2024 r.
2. Raport kwartalny za I kwartał 2024 roku – 10 maja 2024 r.
1. Raport roczny za 2023 rok obrotowy – 19 marca 2024 r.