Finanse – Geotrans S.A.

Biegli Rewidenci

Biegły.pl Spółka z o.o.

52-433 Wrocław
ul. Wysłoucha 42

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 4240

+48 606 666 747
info@biegly.pl
www.biegly.pl