Finanse – Geotrans S.A.

Biegli Rewidenci

logo_accordab
Accord’ab Biegli Rewidenci Spółka z o.o.

53-234 Wrocław
ul. Grabiszyńska 241

Podmiot wpisany na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego pod numerem ewidencyjnym 262

+48(71) 349-09-78
+48(71) 349-09-60
biuro@accord.wroc.pl
www.accordab.pl