Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 20 października 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres III kwartału 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresie przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży w III kwartale 2021 r. wyniosły 4.334.817,60 zł _spadek o 62,46% r/r_, co w ujęciu okresu I-III kwartału 2021 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 17.458.418,19 zł (spadek 50,57% r/r);

– Zysk z działalności operacyjnej EBIT w III kwartale 2021 r. wyniósł 696.710,45 zł (spadek o 84,68% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2021 r. przekłada się na zysk działalności operacyjnej EBIT o wartości 2.143.279,93 zł (spadek o 86,37% r/r);

– Zysk netto w III kwartale 2021 r. wyniósł 527.750,09 zł w (spadek o 85,66% r/r), co w ujęciu okresu I-III kwartału 2021 r. przekłada się na zysk netto o wartości 1.796.476,81 zł (spadek o 85,83% r/r).

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za III kwartał 2021 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.