Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 13/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r., informuje iż wytypowana została lokalizacja dwóch pilotażowych projektów instalacji farm fotowoltaicznych w ramach podpisanego listu intencyjnego ze spółką Columbus Energy S.A., jednakże nie rozpoczęły się jeszcze zapowiadane na koniec maja prace nad ich uruchomieniem.

Przyczyną zaistniałej sytuacji jest pełne zaangażowanie całego zespołu Emitenta w prace nad obsługą podstawowej działalności operacyjnej i co za tym idzie ograniczona została możliwości podjęcia się w chwili obecnej nowych, pobocznych projektów. Zarząd Spółki w dalszym ciągu widzi potencjał w tej współpracy i możliwość budowy nowej, dużej skali biznesu. Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował o dalszych postępach w realizacji ww. projektów.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji gospodarczej, finansowej oraz majątkowej Emitenta oraz wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.