Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2016 r. otrzymał od Pana Adriana Grzesiaka, Członka Rady Nadzorczej Geotrans S.A., powiadomienie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta. Przedmiotowe powiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Adrian Grzesiak – zawiadomienie z art. 19 ust. 1 MAR.pdf