Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. oraz raportu ESPI nr 9/2021 z dnia 16 lutego 2021 r. informuje, iż w dniu 4 lipca 2023 r. Spółka złożyła Pani Dominice Smolikowskiej („Uczestnik”) ofertę nieodpłatnego zbycia 29.800 akcji własnych Spółki w ramach Transzy II i Transzy III Programu Motywacyjnego, którą Uczestnik przyjął. Zbycie akcji nastąpiło poza systemem obrotu. Szczegółowe założenia Programu Motywacyjnego zostały przedstawione w raporcie ESPI nr 8/2021 z dnia 16 lutego 2021 r.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.