Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu przekazuje do publicznej wiadomości raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

document's icon

GEO SA - RO IV kwartał 2015 r

Zobacz PDF