Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport okresowy Spółki za III kwartał 2022 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF