Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu ESPI nr 37/2020 z dnia 13 sierpnia 2020 roku oraz w związku z raportem ESPI nr 53/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku, w dniu 13 stycznia 2021 roku przyjął aktualizację założeń strategii Spółki oraz wydłużył okres jej realizacji do końca 2026 roku.

Przyjęta strategia zakłada:

1.zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach;

2. pozyskanie nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów – nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu;

3. czerpanie korzyści z obiektów przeznaczonych do przetwarzania odpadów (m.in. zamknięte składowiska odpadów), poprzez umieszczenie na nich instalacji OZE (np. farmy fotowoltaiczne). Ten element strategii będzie uzupełnieniem oferty Spółki dla kontrahentów.

Pełna treść strategii wraz z wykazem zmian stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność, prawdopodobnie znaczącym wpływie na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotnym wpływie na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki

document's icon

Założenia strategii na lata 2021-2026

Zobacz PDF