geotran na liście forbes

Z nieukrywaną przyjemnością, możemy ogłosić, że Geotrans pojawił się na liście Diamentów Forbesa 2022. Spółka uplasowała się na 6 miejscu listy regionalnej (woj. dolnośląskie) oraz 59 listy ogólnopolskiej w kategorii firm o przychodach od 5 do 50 mln zł.

Warto zaznaczyć, że jest to wyjątkowa edycja rankingu, ponieważ obrazuje stan przedsiębiorstw podczas trudnego czasu pandemii. W niepewnej rzeczywistości obecności w tak prestiżowym zestawieniu jest potwierdzeniem stabilności, zdolności budowania wartości oraz pozycji marki.

Przypominamy, że „Diamenty Forbesa” to cykliczne zestawienie przedsiębiorstw, które w ostatnich trzech latach znacznie zwiększyły swoją wartość. Ranking został opracowany przez redakcję magazynu Forbes oraz wywiadownię gospodarczą Dun & Bradstreet Poland. Zespół analityków przy zastosowaniu metody szwajcarskiej, łączącej w sobie metodę majątkową oraz dochodową, przygotował wycenę przedsiębiorstw. Ich wartość jest średnią ważoną majątku (wycenianego na podstawie średniej arytmetycznej jego wartości likwidacyjnej oraz wartości księgowej netto spółki, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu firm pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne) oraz wartości dochodowej (średnia zysków z lat 2016–2020). Należy zaznaczyć, że wycena nie uwzględnia wartości marek handlowych i dotyczy końca 2020 roku.

Obecność na liście Diamentów Forbesa to dla nas nie tylko zaszczyt, ale również motywacja do dalszego rozwoju. Aby znaleźć się w tym zestawieniu Geotrans musiał wykazać się także pozytywnym ratingiem wiarygodności i ryzyka współpracy, wysoką płynnością bieżącą oraz brakiem negatywnych zdarzeń prawnych. Są to twarde dane świadczące o stabilnej pozycji Spółki na rynku i możliwościach dalszego rozwoju.