Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 13 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki informuje, iż Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Ponadto Zarząd Emitenta informuje, że do protokołu obrad Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF