Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2023 roku, o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Kancelarii Notarialnej Piotr Nowosad Magdalena Paździorek spółka cywilna z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Bartłomieja Strachowskiego 12, we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF