Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2021 roku, o godzinie 10:00 w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

document's icon

GTS - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Zobacz PDF

document's icon

GTS - projekty uchwał na ZWZ

Zobacz PDF

document's icon

GTS - wzór pełnomocnictwa i instrukcja do głosowania na ZWZ

Zobacz PDF

document's icon

GTS - klauzula RODO

Zobacz PDF

document's icon

GTS - informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w dniu ogłoszenia o zwołaniu ZWZ

Zobacz PDF

document's icon

GTS - sprawozdanie Rady Nadzorczej

Zobacz PDF

document's icon

GTS - informacja Zarządu Geotrans S.A. o przyczynach lub celu nabycia własnych akcji

Zobacz PDF