Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 19 lipca 2021 roku, o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, we Wrocławiu.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF