Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 13 czerwca 2022 roku, o godzinie 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 145/U1, we Wrocławiu.


W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF