Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 4 lipca 2016 r. pomiędzy Konsorcjum, którego rolę lidera spełnia Emitent, a Chorzowsko-Świętochłowickim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. została zawarta umowa na odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni Ścieków Klimzowiec w Chorzowie.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.