Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 70 pkt 3) Ustawy o ofercie, niniejszym przekazuje wykaz akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r. 

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

GTS – lista powyżej 5% głosów na ZWZ.pdf