Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 lutego 2017 r. otrzymał od Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, jako osoby blisko związanej z Panem Przemysławem Weremczukiem – Prezesem Zarządu Geotrans S.A., powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.