Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu ESPI nr 5/2024 z dnia 1 lutego 2024 r. informuje, że w dniu 1 lutego 2024 roku podjął decyzję o zakończeniu negocjacji i rezygnacji z nabycia przez Spółkę nieruchomości obejmujących działkę gruntu położoną we Wrocławiu, zabudowaną budynkiem biurowym o łącznej powierzchni użytkowej 4096.76 m2, wraz z wyodrębnionymi w ramach tego budynku lokalami niemieszkalnymi. Negocjacje prowadzone były z dwoma osobami niepowiązanymi ze Spółką.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.