Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do treści raportu ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r., raportu ESPI nr 29/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. oraz raportu ESPI nr 5/2018 z dnia 7 lutego 2018 r. informuje, iż Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiot dominujący nad Emitentem) w dniu 13 marca 2018 r. odstąpił od dalszych negocjacji w zakresie nawiązania współpracy ze strategicznym partnerem.

Zarząd Emitenta informuje ponadto, że przegląd opcji strategicznych, o którym Spółka informowała w treści raportu bieżącego ESPI nr 30/2017 z dnia 7 listopada 2017 r. nie został zakończony i w dalszym ciągu rozważane są różne, strategiczne kierunki rozwoju Spółki.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji finansowej, majątkowej i gospodarczej Emitenta, a także potencjalnie istotny jej wpływ na kształtowanie się wyceny instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.