W związku z publikacją raportu kwartalnego za IV kwartał 2016 r. oraz w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2016 z dnia 22 września 2016 r. w sprawie prognozy finansowej skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016, Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) przekazuje informację w zakresie realizacji ww. prognozy.

Zarząd Spółki szacuje osiągnięcie skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT za 2016 r. w wysokości 4.477.663,73 zł, co w porównaniu do prognozy finansowej w wysokości 4.600.000,00 zł oznacza realizację prognozy na poziomie 97,34%.

W związku z powyższym skonsolidowany zysk operacyjny EBIT wzrósł o 123,70% r/r, tj. z kwoty ok. 2.001.593,56 mln zł w 2015 r. do kwoty ok. 4.477.663,41 zł w 2016 r.

Osiągnięty skonsolidowany zysk operacyjny EBIT obejmuje podstawowy obszar działalność Emitenta dotyczący zagospodarowania osadów ściekowych, ubocznych produktów spalania oraz rekultywacji składowisk odpadów, a także rezultaty finansowe osiągnięte przez spółkę zależną od Emitenta Kompanię Elektryczną sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.