Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 19 listopada 2020 r. otrzymał powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady _UE_ nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku _MAR – Market Abuse Regulation_, o dokonanej transakcji na instrumentach finansowych Emitenta.

Przedmiotowe pismo stanowi załączniki do niniejszego raportu.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

document's icon

Powiadomienie_art._19_MAR_-_Tomasz Maslanka

Zobacz PDF