Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 21 marca 2019 r. otrzymał od Torro Investment sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, osoby blisko związanej z Panem Tomaszem Maślanką, Przewodniczącym Rady Nadzorczej Emitenta, powiadomienie na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.


Treść przedmiotowego pisma stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.