Zarząd Spółki Geotrans Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przekazuje listę akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 9 września 2020 r.

Przedmiotowy wykaz stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Załączniki

document's icon

Wykaz akcjonariuszy

Zobacz PDF