Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu „Spółka” informuje, iż w dniu 25 sierpnia 2020 r. do siedziby Spółki wpłynęło zawiadomienie od spółki Eco Ventures sp. z o.o.


Przedmiotowe pismo stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Załączniki

document's icon

Powiadomienie Eco Ventures sp. z o.o.

Zobacz PDF