Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 15 stycznia 2021 r. otrzymał powiadomienia na podstawie art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR – Market Abuse Regulation), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Emitenta.

Przedmiotowe pisma stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Załączniki

document's icon

Zawiadomienie Certus Investment sp. z o.o.

Zobacz PDF

document's icon

Zawiadomienie Tomasz Maślanka

Zobacz PDF

document's icon

Zawiadomienie Torro Investment sp. z o.o.

Zobacz PDF