Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Spółka”_ działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 9 września 2020 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowscy & Klimza-Ciejpa Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

W załączeniu treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa

Inne uregulowania

Załączniki

document's icon

Zwołanie NWZ

Zobacz PDF

document's icon

Projekty uchwał

Zobacz PDF

document's icon

Akcje i głosy

Zobacz PDF

document's icon

Klauzula RODO

Zobacz PDF

document's icon

Wzór pełnomocnictwa

Zobacz PDF

document's icon

Zmiany Statutu

Zobacz PDF

document's icon

Opinia Zarządu

Zobacz PDF