Zarząd Spółki Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2016 r. otrzymał od Pana Przemysława Weremczuka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Geotrans S.A.

Pan Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Spółki Geotrans S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

GTS – zawiadomienie art. 160 EV 20160308.pdf