Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w nawiązaniu do raportu ESPI 1/2021 z dnia 13 stycznia 2021 roku, w dniu 18 grudnia 2023 roku przyjął aktualizację założeń strategii Spółki na lata 2021-2026. Przyjęta strategia zakłada:

1) Zwiększenie potencjału portfela decyzji administracyjnych na zagospodarowanie odpadów oraz rozwój biznesu w dotychczasowych segmentach;

2) Pozyskanie nowych instalacji do przetwarzania i zagospodarowania odpadów – nowe linie biznesowe i solidne podstawy do dalszego wzrostu;

3) Efektywną alokację bieżących nadwyżek finansowych w szeroko rozumiane projekty o charakterze nieruchomościowym, w tym mieszkaniowym i komercyjnym.

Pełna treść zaktualizowanej strategii stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji powyższej informacji z uwagi na jej istotność, prawdopodobnie znaczący wpływ na kształtowanie się przyszłej sytuacji majątkowej, finansowej oraz gospodarczej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF