W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 19/2017 z dnia 20 lipca 2017 r. Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 6 listopada 2017 r. pomiędzy Eco Ventures sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (podmiot dominujący nad Emitentem) a jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie odbyło się spotkanie, na którym obie strony podtrzymały chęć prowadzenia negocjacji oraz zawarto aneks do zobowiązania do nierozporządzania akcjami Emitenta.

Intencją zawartego aneksu jest przedłużenie okresu obowiązywania zobowiązania do nierozporządzania akcjami Emitenta do dnia 31 stycznia 2018 r.

Zarząd Emitenta wskazuje, iż celem zawartego zobowiązania jest określenie przedmiotu i warunków współpracy, które zostaną uzgodnione w drodze negocjacji. W opinii Zarządu Emitenta współpraca może przybrać charakter znaczącego zaangażowania kapitałowego w Geotrans S.A. Kolejne istotne etapy potencjalnej współpracy będą stanowiły przedmiot osobnych raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

W opinii Zarządu Emitenta nawiązanie ww. współpracy może mieć pozytywne odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.