Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu _”Emitent”, „Spółka”_ informuje, iż w dniu 20 lipca 2021 r. powziął informację o szacunkowych danych finansowych Spółki za okres II kwartału 2021 roku. Wybrane dane finansowe Spółki osiągnięte w ww. okresie przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży w II kwartale 2021 r. wyniosły 5.471.583,87 zł _spadek o 59,84% r/r_, co w ujęciu okresu I-II kwartału 2021 r. przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 13.123.600,59 zł _spadek o 44,80% r/r_;

– Zysk z działalności operacyjnej _EBIT_ w II kwartale 2021 r. wyniósł 431.846,79 zł _spadek o 93,69% r/r_, co w ujęciu okresu I-II kwartału 2021 r. przekłada się na zysk z działalności operacyjnej _EBIT_ o wartości 1.446.568,48 zł _spadek o 87,06% r/r_;

– Zysk netto w II kwartale 2021 r. wyniósł 319.172,60 zł _spadek o 94,22% r/r_, co w ujęciu okresu I-II kwartału 2021 r. przekłada się na zysk netto o wartości 1.258.748,58 zł _spadek o 86,02% r/r_.

Jednocześnie Zarząd Emitenta zaznacza, iż zaprezentowane informacje mają charakter szacunkowy, a powyższe wartości mogą zostać doprecyzowane w raporcie okresowym Spółki za II kwartał 2021 r. W przypadku, gdyby w trakcie opracowywania powyższych dokumentów zidentyfikowane zostały istotne rozbieżności od wartości zaprezentowanych powyżej, Emitent przekaże stosowny raport bieżący w powyższym zakresie.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.