Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informację od Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. o wyniku przeprowadzonej oferty zakupu akcji Geotrans S.A., o której Emitent informował raportem bieżącym ESPI nr 25/2020 z dnia 30 czerwca 2020 r. („Oferta”).

W odpowiedzi na Ofertę złożono oferty sprzedaży akcji Spółki na łączną liczbę 2.171.654 akcji, co przełoży się na 97,48% redukcję ofert. Transakcja nabycia akcji nastąpi zgodnie z Ofertą, tj. w dniu 10 lipca 2020 r., o czym Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.