Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu [„Emitent”, „Spółka”] w nawiązaniu do treści raportów bieżących: EBI nr 13/2016 z dnia 25 maja 2016 r., ESPI nr 11/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. oraz ESPI nr 20/2016 z dnia 18 października 2016 r., w sprawie wydania przez organy administracyjne decyzji upoważniających Emitenta do prowadzenia działań w zakresie zagospodarowania odpadów lub uprawomocnień tych decyzji, niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zaprzestaniu publikacji komunikatów giełdowych w powyższym zakresie.

W opinii Zarządu Emitenta publikacja komunikatów giełdowych w zakresie zezwoleń, które są istotne do realizacji prowadzonej działalności operacyjnej, stoi w sprzeczności z nadrzędnym celem Emitenta, jakim jest budowanie wartości dla akcjonariuszy. Powyższe wynika z faktu, iż publikowanie informacji o uzyskanych decyzjach administracyjnych na prowadzenie działań w zakresie gospodarowania odpadami stanowi istotną informację dla podmiotów konkurencyjnych wobec Emitenta, ze względu na fakt, iż w znaczącym stopniu ułatwia dotarcie do informacji na temat klientów oraz potencjalnych klientów Emitenta. Stąd, celem ochrony najlepszych interesów Spółki, Zarząd zdecydował jak powyżej.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.