Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. powziął informację o zawarciu istotnej umowy w zakresie transportu i zagospodarowania stałych odpadów z wapniowych metod odsiarczania gazów odlotowych (UPS).

Niniejszy kontrakt obowiązuje od dnia 01.12.2016 r. do dnia 31.12.2019 r., a jego całkowita maksymalna wartość kształtuje się na poziomie 4.403.000,00 zł netto. Warunki przedmiotowej umowy nie odbiegają od standardów powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionej informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.