Zarząd Spółki Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 8 marca 2016 r. otrzymał od Pani Dominiki Smolikowskiej, Prokurenta samoistnego (osoba zobowiązana), informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Geotrans S.A.

Pani Dominika Smolikowska, Prokurent samoistny Spółki Geotrans S.A., wyraziła zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

GTS_-_zawiadomienie_art._160_DS_20160308.pdf