Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 20 lipca 2017 r. pomiędzy Eco Ventures sp. z o.o. (podmiot dominujący nad Emitentem) a jednym z liderów branży gospodarki odpadami na świecie zawarte zostało zobowiązanie do nierozporządzania akcjami Emitenta przez okres 3 miesięcy.

Celem zawartego zobowiązania jest określenie przedmiotu i warunków współpracy, które zostaną uzgodnione w drodze negocjacji. W opinii Zarządu Emitenta współpraca może przybrać charakter znaczącego zaangażowania kapitałowego w Geotrans S.A. Kolejne istotne etapy potencjalnej współpracy będą stanowiły przedmiot osobnych raportów bieżących publikowanych przez Spółkę.

W opinii Zarządu Emitenta nawiązanie ww. współpracy może mieć pozytywne odzwierciedlenie w sytuacji finansowej Spółki.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.