Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 23 lipca 2019 r. powziął informację o szacunkowych wynikach finansowych Spółki za okres drugiego kwartału 2019 r. oraz całego I półrocza 2019 r. W związku z faktem, iż po wstępnej analizie otrzymanych danych zidentyfikowano istotny wzrost w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, Zarząd Emitenta zdecydował o niezwłocznym ujawnieniu wybranych danych finansowych Spółki za okres drugiego kwartału 2019 r. oraz całego I półrocza 2019 r., które przedstawiają się następująco:

– Przychody netto ze sprzedaży 6.153.160,66 zł (wzrost o 88% r/r) w drugim kwartale 2019 r., co w ujęciu I półrocza 2019 roku przekłada się na przychody netto ze sprzedaży o wartości 12.070.078,89 zł (wzrost o 67% r/r);
– Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 1.964.576,41 zł (wzrost o 216% r/r) w drugim kwartale 2019 r., co w ujęciu I półrocza 2019 roku przekłada się na zysk działalności operacyjnej (EBIT) o wartości 3.342.738,56 zł (wzrost o 151% r/r);
– Zysk netto 1.546.862,13 zł (wzrost o 239% r/r) w drugim kwartale 2019 r., co w ujęciu I półrocza 2019 roku przekłada się na zysk netto o wartości 2.618.500,54 zł (wzrost o 165% r/r).

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wybranych, szacunkowych danych finansowych w związku z możliwym, istotnym wpływem tej informacji na wycenę instrumentów finansowych Emitenta notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.