Zarząd Spółki Geotrans S.A. informuje, iż w dniu 10 lutego 2016 r. otrzymał od Pana Przemysława Weremczuka, Prezesa Zarządu (osoba zobowiązana), informacje, na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538), o dokonanych transakcjach na instrumentach finansowych Spółki Geotrans S.A.

Pan Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Spółki Geotrans S.A., wyraził zgodę na publikację danych osobowych.

Przedmiotowe zawiadomienie stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

GTS – zawiadomienie art 160 PrzemWer 2016 02 10.pdf