Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu jako załącznik do niniejszego komunikatu przekazuje skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.

Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

document's icon

GTS_-_raport_2016_Q3

Zobacz PDF