Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: “Emitent”, „Spółka”) informuje, iż w dniu 19 lipca 2021 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta powołało Panią Jolantę Maślankę, Panią Małgorzatę Weremczuk oraz Pana Andrzeja Knigawkę na kolejną kadencję Rady Nadzorczej.

Ponadto, zgodnie z § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki na kolejną kadencję Rady Nadzorczej powołany został Pan Tomasz Maślanka oraz Pan Tomasz Styrcula.

Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na okres wspólnej, trzyletniej kadencji. W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF