Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 29 czerwca 2018 r. na podstawie uchwał nr 16-20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało pięciu członków Rady Nadzorczej na nową, wspólną 3-letnią kadencję.

Tym samym aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki jest następujący:
– Tomasz Maślanka, Członek Rady Nadzorczej,
– Jolanta Maślanka, Członek Rady Nadzorczej,
– Marcin Nowicki, Członek Rady Nadzorczej,
– Bogdan Weremczuk, Członek Rady Nadzorczej,
– Małgorzata Weremczuk, Członek Rady Nadzorczej.

W załączeniu przekazuje się informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”