Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) w nawiązaniu do raportu EBI nr 5/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r. informuje, że Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.
W załączeniu treść zarejestrowanych zmian Statutu Spółki oraz treść jednolita Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF

document's icon

Zobacz PDF