Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: Spółka), w załączeniu do niniejszego komunikatu przekazuje raport roczny Spółki za 2017 rok obrotowy.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.