Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że w związku ze zwołanym na dzień 30 czerwca 2021 r. Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Akcjonariuszy Spółki planowane są zmiany Statutu Spółki. W załączeniu treść proponowanych zmian.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF