Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 10 maja 2023 r. na podstawie § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki ze składu Rady Nadzorczej odwołany został Pan Tomasz Styrcula, jednocześnie w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Adrian Grzesiak.

Zgodnie z § 16 ust. 5 Statutu Spółki mandat nowego członka Rady Nadzorczej powołanego przez uprawnionego Akcjonariusza, wygasa wraz z upływem kadencji obecnej Rady Nadzorczej.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje informacje, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1. pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Załączniki

document's icon

Zobacz PDF