Zarząd Spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 14 marca 2017 r. zaszły zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta.

W dniu 14 marca 2017 r., działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Eco Ventures sp. z o.o. odwołała Panią Monikę Mankiewicz z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Emitenta. Następnie, ponownie działając na podstawie uprawnienia wynikającego z § 16 ust. 3 lit. a) Statutu Spółki, Eco Ventures sp. z o.o. powołała do składu Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Weremczuk, powierzając jej rolę członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Ponadto członkowie Rady Nadzorczej Spółki na posiedzeniu z dnia 14 marca 2017 r. powołali w drodze kooptacji do składu Rady Nadzorczej Emitenta Pana Bogdana Weremczuka, powierzając mu rolę członka Rady Nadzorczej Spółki.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje formularze osobowe nowych członków Rady Nadzorczej: Pani Małgorzaty Weremczuk oraz Pana Bogdana Weremczuka.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.